0

Den 15/1 1951 beslutade Georg Magnusson att köpa smedjan i Källreda som då ägdes av Per Lund. Firmanamnet blev Magnussons Hovslageri & Smidesverkstad. Sysselsättningen var främst arbeten åt bönder men kom även att omfatta byggnadsplåtslageri och diversearbeten.

0

1962 inleddes samarbetet med sotare i regionen och arbete med insatsrör i villaskorstenar. Ytterligare några år senare, 1968, byttes namnet till nuvarande Källreda Plåt & Smide AB. I början av 1970-talet startade vi tillverkningen av stålskorstenar som har blivit vår huvudsysselsättning. I slutet av 2011 hade vi tillverkat och levererat ca 1980 skorstenar. De flesta av dessa är placerade i Sverige, vissa i Norden och ett mindre antal i Europa och i Asien.

Företaget är idag certifierat enligt EN 1090-1 EX3 och innehar svetslicenser enligt EN ISO 9606-1. Vi får således CE-märka våra skorstenar och stålkonstruktioner. Inom företaget kan vi även utföra visuella kontroller med egen behövig personal.

Ägandet har från starten varit i samma familj och i dag ägs företaget av tredje generationen till grundaren Georg Magnusson. Företaget drivs fortfarande i samma anda som från starten 1951 med kunden i centrum, hög kvalitet och stor flexibilitet.

 
 

Kontakt

Adress