Leverans

Vi tar ansvar för hela transportlösningen från vår fabrik till färdigt montage. Vi ordnar med tillstånd för transport, eventuella följebilar och vägtransportledare samt mobilkranar.

Transportörerna vi anlitar har lång erfarenhet samt en bilpark som är både tekniskt och miljömässigt anpassad för våra produkter.

Med vår långa erfarenhet och vårt stora kunnande kan vi bistå med hjälp från första offerten till färdigt montage.

Kontakt

Adress