Montage

Montage utförs av egen personal med hjälp av inhyrda mobilkranar. Inför varje montage av våra skorstenar görs en riskanalys som delges samtliga inblandade för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

Efter utfört montage redovisas åtdragning (moment) samt kontroll av montage enligt EN1090 och biläggs i slutdokumentationen.

Med vår långa erfarenhet och vårt stora kunnande kan vi bistå med hjälp från första offerten till färdigt montage.

Kontakt

Adress